icon-envelopeSOLICITĂ OFERTĂ

Adunarea Generală a Acționarilor 25 august 2023

Convocator Adunarea Generală Ordinară A Acționarilor Societății TeraSteel S.A. 25 august 2023

CONVOCATOR AGA 25.08.2023 EN-RO


Propunere Consiliu de Administrație pentru Auditor financiar extern

PROPUNERE CA AUDITOR FINANCIAR EXTER REF. AGA 25.08.2023 EN-RO

Se încarcă...